Hội An phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Sáng 18/2, ông Lê Chơi – Phó Bí thư Thành ủy Hội An chủ trì buổi làm việc của BTV Thành ủy với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương nhằm hiện mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Cần sự vào cuộc quyết liệt và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị để Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020- Ảnh: Phan Sơn

Năm 2019, UBND thành phố và các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2019, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của các xã là 17,25 tiêu chí/xã (tăng 2,5 tiêu chí/xã so với năm 2015 và 1,25 tiêu chí/xã so với năm 2018).

Cụ thể, xã Cẩm Kim đã đạt 16/19 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với cuối năm 2018. Xã Cẩm Hà và Cẩm Thanh vẫn còn 02 tiêu chí chưa đạt chuẩn và cùng đạt 08/12 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Tân Hiệp vẫn giữ được 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 7/12 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 2/4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Hội An còn hướng đến các mục tiêu kinh tế-xã hội, môi trường và dân sinh – Ảnh: Phú Toàn

Năm 2020, TP.Hội An đề ra mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong tháng 6. Trong đó, xã Cẩm Kim đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Tân Hiệp giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và được công nhận “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”; xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận “Xã nông thôn mới nâng cao”; có 6 hoặc 7 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (các xã nâng cao và kiểu mẫu 2 khu/xã; xã đạt chuẩn ít nhất 1 khu), nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường nông thôn…

Tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung vào những khó khăn, vướng mắc cũng như hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần có sự vào cuộc quyết liệt và tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố để đạt được mục tiêu đề ra.

Phan Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *