Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Cẩm Thanh khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 1.7.2021, HĐND xã Cẩm Thanh khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo luật định.

Trao chứng nhận cho 26 đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức vào ngày 23.5 vừa qua, báo cáo xác nhận tư cách 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã khóa XIII. Kết quả với số phiếu tập trung cao, các ông Trần Chiến đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND xã, ông Trần Văn Hưng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Hùng Linh tái đắc cử Chủ tịch UBND xã. Chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, ngoài ông Bùi Minh Thuận tái đắc cử, các đại biểu đã bầu thêm bà Ngô Huyền Trân đảm nhiệm chức vụ này.

Trao chứng nhận cho 26 đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh Trưởng, Phó 2 Ban Kinh tế – xã hội và Pháp chế thuộc HĐND cùng các ủy vên UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trao chứng nhận cho 26 đại biểu HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *