Xác định tên gọi chính thức di tích Cổng chùa Bà Mụ

UBND thành phố vừa thống nhất xác định lại tên gọi di tích Tam Quan chùa Bà Mụ (thường gọi trước đây) thành tên Cổng chùa Bà Mụ (Cẩm Hà môn, Hải Bình môn). Đây cũng là tên gọi chính thức của di tích thay thế cho tên “Tam Quan chùa Bà Mụ” trong các văn bản trước đây và sẽ được ghi vào bảng tên tại di tích.

Di tích Cổng chùa Bà Mụ hoàn thành trùng tu, tôn tạo vào cuối năm 2018- Ảnh: Đỗ Huấn

Được biết, tên gọi di tích “Tam Quan chùa Bà Mụ” ở khối An Thắng, phường Minh An hiện đang được sử dụng trong Danh mục di tích – danh thắng Hội An và các văn bản quản lý nhà nước, các tài liệu, bài viết liên quan đến di tích này. Tuy nhiên qua tham vấn, tọa đàm, trao đổi và tìm hiểu trong nhân dân và từ các nguồn thư tịch, tư liệu nghiên cứu, Trung tâm QLBTDSVH Hội An đã xác nhận tên gọi chính thức và đề nghị chính quyền thành phố xác nhận chính thức với tên mới là “Cổng chùa Bà Mụ”.

                                                                                                Đỗ Huấn