Tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học năm học 2020-2021

LĐLĐ thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học năm học 2020-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học

Năm học 2020-2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bão lụt kéo dài, song các Công đoàn cơ sở trường học đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học.

Toàn thành phố có 34 Công đoàn cơ sở trường học với 977 đoàn viên. Năm học qua, 100% Công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 7/34 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 20%. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng. Với nguồn quỹ góp vốn quay vòng hơn 2 tỷ đồng, hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay mượn để trang trải cuộc sống. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai kịp thời, hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, nhất là qua các hoạt động thi trực tuyến. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức trong các thời điểm dịch bệnh tạm lắng. Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được tổ chức kịp thời và lan tỏa sâu rộng. Kết quả hoạt động công đoàn đã góp phần quan trọng vào kết quả chung trong công tác dạy và học của ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố.

Hơn 50 tập thể và cá nhân được tuyen dương, khen thưởng

Dịp này, hơn 50 tập thể và cá nhân đã được các cấp Công đoàn tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Công đoàn cơ sở trường học năm học 2020-2021./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *