Tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2018

Tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triến khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 vừa tổ chức, Ban Thường trực UBMT TQVN thành phố cho biết, nhờ phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban ngành hữu quan nên UBMT thành phố đã tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. UBMT các cấp đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình “Chung tay giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững”, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… Đến nay, Hội An chỉ còn 51 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội (giảm 10 hộ so với năm 2017 và chiếm tỷ lệ 0,23%), 171 hộ cận nghèo (giảm 37 hộ, chiếm 0,78%). Nhiều mô hình phối hợp bảo vệ môi trường được xây dựng và phát huy hiệu quả tại khu dân cư, đã góp phần nâng cao tỷ lệ phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilon, chất thải nhựa. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng với khoảng 55 cuộc giám sát và phản biện đã được UBMT các cấp thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực trên lĩnh vực đầu tư hạ tầng, tạo chuyển biến về cảnh quan đô thị và hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Nguyễn Văn Lai trao Bằng khen của UBMT TQVN tỉnh cho đại diện các tập thể xuất sắc- Ảnh: Đỗ Huấn

Với những kết quả đạt được, năm 2018 UBMT TQVN thành phố Hội An vinh dự được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc toàn diện, dẫn đầu cụm thi đua 9 huyện, thị xã , thành phố đồng bằng của tỉnh. Tại hội nghị tổng kết, UBMT thành phố đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân” cho 9 đại biểu và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Đỗ Huấn