Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2015

Sáng 30/12, Hội LHPN thành phố Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2015. Năm qua, các cấp hội phụ nữ đã chú trọng hỗ trợ phụ nữ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế gia đình thông qua các hình thức như hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ con giống và tập huấn kỹ thuật sản xuất… Trong năm hội phụ nữ đã tín chấp cho 305 chị em vay vốn với tổng số tiền 902 triệu đồng, cạnh đó, 386 tổ góp vốn quay vòng với 4.805 thành viên được duy trì đều đặn… Từ phong trào “nuôi heo đất” kết hợp với các nguồn lực xã hội, Hội phụ nữ thành phố và cơ sở đã xây dựng và sữa chữa 14 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, đơn thân và tàn tật trên địa bàn thành phố. Đến nay đã có 7 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới … cũng được các cấp hội phụ nữ chú trọng. Năm 2016, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo và triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội.

Dịp này, Hội LHPN xã Cẩm Thanh được TƯ Hội tặng Bằng khen, Hội phụ nữ xã Cẩm Hà, phường Cẩm Phô và Tân An được tỉnh hội tặng Bằng khen , UBND thành phố tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Ngoài ra 37 tập thể và 30 cá nhân được Hội LHPN thành phố tặng Giấy khen vì thành tích trong phong trào thi đua và công tác quản lý vốn vay năm 2015.

Phan Sơn