Tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ các chốt chặn và tổ giám sát hơn 5,8 tỷ đồng

Theo Báo Quảng Nam, ngày 2.8, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất hỗ trợ từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách năm 2021 cho các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Một điểm chốt chặn phòng dịch tại Hội An

Đối với các điểm chốt chặn, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng/người, dự toán khoảng 696 triệu đồng. Theo báo cáo của Công an tỉnh, Quảng Nam hiện có 43 chốt và 696 người; trong đó 9 chốt do tỉnh thành lập và 34 chốt do cấp huyện, xã thành lập.

Đối với tổ giám sát và tuyên truyền, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng/tổ, với tổng dự toán hơn 5,1 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 5.164 tổ giám sát tại 18 huyện, thị xã, thành phố; trong đó, thành phố Hội An có 515 tổ.

Theo UBND tỉnh, việc đề nghị hỗ trợ kinh phí nêu trên là do tính cấp thiết của phòng chống dịch bệnh Covid-19 và để hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trang trải các chi phí trong thời gian tập trung liên tục trong năm 2021.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *