Tân An hoàn thành đợt góp ý dự thảo luật đất đai

Phường Tân An vừa hoàn thành đợt lấy ý kiến Nhân dân, hội viên, các vị đại biểu HĐND, các ủy viên UBMTTQVN, cán bộ, công chức và người lao động, nhân dân trên địa bàn phường đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 14 lượt ý kiến.

Các ý kiến góp ý tập trung về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất…..

VÕ CÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *