Người lao động tại Hội An nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Tính đến ngày 30.6, tại Hội An đã có 236 lao động trong 24 doanh nghiệp đã nhận được tiền theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động- Ảnh: Quốc Hải

Ngày 30.6, chị Trần Huỳnh Châu – Nhân viên Công ty Cổ phần Thương Mại Nguyên Lợi đến Phòng LĐ-TB&XH Hội An từ rất sớm. Chị không dấu được niềm vui khi bản thân có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đợt đầu tiên của thành phố.

Chị Trần Huỳnh Châu, nói: “Em hôm nay rất là vui vì đã nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ. Trong thời gian thất nghiệp thì mọi người cũng đã chờ đợi rất là lâu vì thế mà mọi người ở đây rất vui. Xin cảm ơn sự quan tâm đến những lao động thất nghiệp như em trong thời gian đại dịch Covid-19”

Không chỉ chị Châu, trên địa bàn thành phố Hội An đã có 236 lao động trong 24 doanh nghiệp, thuộc đối tượng I, là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do tác động của đại dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng với tổng kinh phí gần 425 triệu đồng.

Khi nhận được tiền hỗ trợ này, anh Phùng Quốc Khánh – Nhân viên Khách sạn The Villa Hội An, chia sẻ: “Sau những ngày tháng khó khăn em cũng đã nhận được tiền, em rất là vui mừng vì được Công ty và các cấp, các ngành quan tâm làm thủ tục hồ sơ để được như vậy”.

Như vậy, sau khi hơn 6.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo đã nhận hỗ trợ với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng, tại Hội An mới có 236 lao động trong tổng cộng 1.763 lao động thuộc diện đối tượng I được chi trả gói hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, Phòng LĐ-TB&XH Hội An và các xã – phường cũng đã thẩm định 232 đối tượng thuộc hộ kinh doanh cùng 565 người lao động không giao kết hợp động lao động bị mất việc làm được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng và sẽ triển khai chi trả trong thời gian tới.

Để triển khai gói hỗ trợ theo Nghị định 42 của Chính phủ,Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đôn đốc, nhắc nhở đảm bảo sự triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19 được thông suốt từ thành phố đến xã, phường. Cùng với đó, có sự phối hợp, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường hết sức quyết liệt và cùng tham gia; nguồn kinh phí thực hiện ngành tài chính cũng đã đảm bảo tính chủ động trong việc chi trả chính sách.

Tuy nhiên, việc triển khai thống kê, rà soát nằm trong thời điểm giản cách xã hội; từ khi có Nghị quyết đến Quyết định của chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh là thời gian khá dài đã làm cho quá trình thu thập thông tin bị lúng túng, dẫn đến khó xác định điều kiện hưởng. Thêm vào đó, chính sách trợ giúp theo Nghị quyết 42 khá rộng nhưng phải triển khai trong thời gian rất gấp, ngắn. Đây còn là những nội dung mới, tác động đến nhiều đối tượng, tình hình mất việc làm của người lao động không đồng nhất về thời điểm trên địa bàn nên khi áp dụng gặp rất nhiều vướng mắc. Trong khi đó, chủ trương này lẽ ra phải được tập huấn theo từng cấp để được hướng dẫn chi tiết trong quá trình thực hiện. Việc hướng dẫn xác định các ngành nghề được trợ giúp theo Nghị quyết 42 cũng chưa kịp thời và thay đổi, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Người lao động vui mừng khi đến Phòng LĐ-TB&XH Hội An nhận tiền hỗ trợ của Chính Phủ- Ảnh: Quốc Hải

Ông Lê Viết Phúc – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH Hội An, cho biết, riêng với nhóm đối tượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cơ quan Thuế cấp tỉnh, quản lý các doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng đã chuyển thông tin của 24 doanh nghiệp với 1.527 lao động trên địa bàn thành phố về phòng LĐTBXH thành phố Hội An. Trong các công văn nói trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam không kết luận doanh nghiệp có hay không cónguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Từ khi tiếp nhận các công văn của Cục thuế Tỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, họp để thẩm định nhưng các ngành không có cơ sở để kết luận các doanh nghiệp nói trên có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ, vì các doanh nghiệp này thuộc Cục Thuế tỉnh quản lý về mặt tài chính của doanh nghiệp, không nêu rõ các nội dung như đã trình bày trên. Vì thế, UBND thành phố đã gửi công văn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục thuế Quảng Nam sớm phúc đáp, trả lời.

“Dù rất khó khăn, phức tạp nhưng chúng tôi xác định phải tỉ mỉ, chặt chẽ, cẩn trọng, làm phải chính xác để đưa đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ đến với người lao động sớm nhất” – Ông Lê Viết Phúc – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH Hội An, nói.

Hiện nay, UBND thành phố Hội An đang tiếp tục chỉ đạo UBND 13 xã, phường thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng 3,4 chuyển về phòng LĐ-TB&XH thẩm định để thành phố ra quyết định trợ giúp./.

Quốc Hải

Trả lời