Ngân hàng CSXH Hội An: Không có nợ quá hạn

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hội An đạt gần 29 tỷ 300 triệu đồng với 646 lượt hộ vay vốn.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hội An cho vay gần 29,3 tỷ đồng

Nguồn vốn cho vay chủ yếu các chương trình giải quyết việc làm hơn 27,3 tỷ đồng/ 557 hộ, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1 tỷ 400 triệu đồng/58 hộ/115 công trình, Nhà ở xã hội 250 triệu đồng/1hộ, Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 483 triệu đồng/29 lượt học sinh sinh viên. Doanh số thu nợ thực hiện đến 31/3/2022 đạt hơn 16,2 tỷ đồng; tổng dư nợ trên 179 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm.
Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hội An là đơn vị không có nợ quá hạn; nợ khoanh là 181 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%, giảm 18 triệu đồng so với đầu năm./.

QUỐC HẢI

Trả lời