LĐLĐ thành phố Hội An: Tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học năm học 2021-2022

Ngày 15/9, Liên đoàn Lao động thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học, năm học 2021-2022.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở trường học, năm học 2021-2022

Năm học qua, các Công đoàn cơ sở trường học vừa tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phát tinh thần đoàn kết vượt khó, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Đoàn viên, người lao động luôn được chú trọng. Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được tổ chức kịp thời, lan tỏa sâu rộng. Năm học 2021-2022, các Công đoàn cơ sở trong trường học tại Hội An đã phát triển mới 37 đoàn viên; lựa chọn giới thiệu 33 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng và đã kết nạp mới 20 Đảng viên mới.

Toàn thành phố hiện có 35 Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố với 1.011 đoàn viên. Đến nay, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn; trong đó có 16 người đạt trình độ thạc sĩ, 778 đại học, 110 cao đẳng và 26 trung cấp.

Dịp này, 48 tập thể và các nhân đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 3 tập thể và 2 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *