Hội An triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ

Sáng ngày 19/7, UBND thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68

Ông Lê Viết Phúc – Trưởng Phòng LĐ-TB&XH Hội An, cho biết, Nghị quyết 68 có 11 nhóm chính sách, trong đó có 7 nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp và 4 nhóm chính sách hỗ trợ gián tiếp, gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 68 là chính sách hỗ trợ cho vay đối với doanh nghiệp để trả lương người lao động, hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ kinh doanh, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất… cùng nhiều chính sách khác hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hay ngừng việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Tại cuộc họp, UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu trên tinh thần sớm nhất, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *