Hội An: thẩm tra hồ sơ nông thôn mới xã Cẩm Kim

Sáng 20.6, Ông Nguyễn Thế Hùng-Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành và các đoàn thể thành phố thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Cẩm Kim đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp – Ảnh: Phú Toàn

Kết quả thẩm tra, xã Cẩm Kim đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 17/10/2016) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Kim cũng như sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố trong quá trình xã Cẩm Kim triển khai các chủ trương, chính sách xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia NTM, mặc dù địa phương gặp nhiều khó khăn về nội lực cũng như trở ngại từ các tác động khách quan.

UBND thành phố sẽ hoàn thiện và trình hồ sơ cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh xem xét, thẩm định, công nhận xã Cẩm Kim đạt chuẩn NTM trước ngày 30.6. Đồng thời, mong muốn các ngành tiếp tục quan tâm, hướng dẫn xã Cẩm Kim duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian đến.

Mỹ Lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *