Hội An sơ kết công tác giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng

UBND thành phố Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra, rà soát hộ nghèo; đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017; sơ kết công tác hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác này trong năm 2018.

Một ngôi nhà cho người có công cách mạng được hỗ trợ sửa chữa ở thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Theo báo cáo của Phòng LĐTBXH, công tác điều tra, xác định hộ nghèo trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo quy trình, đạt kết quả. Tính đến cuối năm 2017 có 61 hộ nghèo với 106 nhân khẩu (không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo), chiếm tỷ lệ 0,28% và 208 hộ cận nghèo với 590 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,95%.

Toàn thành phố đồng bộ vào cuộc, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo đạt hiệu quả với nhiều việc làm thiết thực, thích hợp. Qua đó có 33 hộ thoát nghèo, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra (trong đó có 10 hộ thuộc diện chính sách giảm nghèo). Đến cuối năm có thêm 4 thôn/khối phố không còn hộ nghèo, nâng số đơn vị không còn hộ nghèo lên 53 thôn/khối phố (trong đó có 6 xã phường không còn hộ nghèo)

Về hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng có 534 nhà được phê duyệt với kinh phí 17 tỷ 480 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 12 tỷ 140 triệu đồng, ngân sách thành phố 5 tỷ 340 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành 514 nhà, trong đó có 69 nhà xây mới, 445 nhà sửa chữa, còn 20 trường hợp xin chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách và quỹ đền ơn đáp nghĩa, thành phố đã giải quyết cho 73 trường hợp xây mới và sửa chữa với kinh phí 2 tỷ 470 triệu đồng.

Đỗ Huấn