Hội An: Sơ kết 2 năm mô hình “Chung tay giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững”

Sáng ngày 8/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố tổ chức sơ kết 02 năm (2016-2017) thực hiện mô hình “Chung tay giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững”.

Ông Lê Chơi – Chủ tịch UB MTTQVN Tp. Hội An phát biểu tại Hội nghị- Ảnh: Nam Trân

Qua 2 năm thực hiện, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thành phố đến các xã phường vận động được trên 1tỷ 830 triệu đồng trợ cấp khó khăn cho 223 lượt trường hợp và hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho 26 trường hợp. Thông qua các phương thức như gặp mặt, đối thoại trực tiếp từng hộ,… Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao bò giống, phương tiện sản xuất, giới thiệu việc làm, vay vốn, trợ cấp học nghề, … tạo điều kiện cho các đối tượng vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay Hội An chỉ còn 61 hộ nghèo trong diện bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 0,28% và 208 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,95%; đã có 5/13 xã phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo đó là Tân Hiệp, Minh An, Cẩm Phô, Thanh Hà và Cẩm Nam.

Dịp này, UBMTTQVN Thành phố đã khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai mô hình “Chung tay giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững” 2 năm qua.  

Nam Trân