Hội An có 20.167 hộ “Gia đình văn hóa”

Sáng 19.3, TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội An được chú trọng phát huy tính tự quản cộng đồng- Ảnh: Phan Sơn

Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP.Hội An tiếp tục được chú trọng phát huy tính tự quản cộng đồng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng. Trong quá trình thực hiện, phong trào được đổi mới, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn nên được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Nhân dân đã đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi, quỹ vì người nghèo, hỗ trợ các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng với những kết quả đáng khích lệ trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tại Hội An đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân “người tốt việc tốt”, góp phần xây dựng Hội An – Nhân tình thuần hậu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào- Ảnh: Minh Anh

Cũng trong năm 2018, toàn thành phố có 20.167 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 63 thôn, khối phố văn hóa, 11 xã, phường văn hóa, 74 tộc văn hóa, 126 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trong đó có 8 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2018; 4 thôn – khối phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục và 1 khối phố đạt 17 năm liên tục. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phan Sơn