Gặp mặt cán bộ Công đoàn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm dần 2022

Sáng ngày 12.1.2022, LĐLĐ thành phố đã tổ chức hội nghị gặp mặt Ban chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ và cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Gặp mặt trao đổi tình hình đời sống dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Cán bộ Công đoàn thành phố đã cùng nhau trao đổi, nắm bắt tình hình chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tại Hội An trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.

Dịp này, LĐLĐ thành phố đã triển khai, quản triệt các nội dung của Nghị quyết 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 12 ngày 30.12.2021 của Thành uỷ Hội An và Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.


Quốc Hải

Trả lời