Điện lực Hội An – PC Quảng Nam: Chống nạn trộm cắp điện lưới

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Điện lực Hội An đã phát hiện, xử lý 142 vụ vi phạm sử dụng điện, với tổng số tiền truy thu trên 80 triệu đồng, trong đó có 07 vụ trộm cắp điện với số tiền truy thu là trên 50 triệu đồng, tương ứng với sản lượng điện truy thu là 7.515 kWh. Đa số các đối tượng trộm cắp điện bị phát hiện chủ yếu là khách hàng sử dụng điện cho sinh hoạt, chiếu sáng công cộng và các dịch vụ khác như đám cưới, lễ, hội tự phát nhỏ lẻ …v.v, chiếm trên 95% tổng số các vụ vi phạm; Các hình thức trộm cắp điện tinh vi hoặc bằng công nghệ cao, khó kiểm tra, phát hiện như phá niêm chì, can thiệp vào bên trong công tơ, đảo sơ đồ lấy nguội ngoài, mổ cáp trước công tơ, nhốt chỉ số…v.v, chỉ chiếm dưới 5 %. Đây là các hình thức ăn cắp điện tinh vi hơn và chủ yếu là khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Các đối tượng này thường hay chống đối, gây khó khăn trong kiểm tra, đấu tranh, xử lý vi phạm. 

Một số các trường hợp vi phạm trộm cắp điện thường gặp, đấu điện không qua đo đếm.

Điển hình, chỉ trong tháng 5/2021; qua theo dõi trên các chương trình hỗ trợ như: CPM, RF-Spider, DSPM, và đặt biệt là chương trình cảnh báo sản lượng bất thường do EVNCPC mới vừa triển khai trong tháng 4/2021; Điện lực Hội An đã phát hiện 03 trường hợp khách hàng trộm cắp điện dùng cho sinh hoạt; Qua đó, đã tiến hành lập hồ sơ vi phạm, truy thu sản lượng điện lên đến 5.222 kWh, với số tiền truy thu là 16.813.273 triệu đồng; Đồng thời, chuyển hồ sơ trình UBND thị xã Hội An và UBND thị xã Điện Bàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực điện lực 03 trường hợp nêu trên lên đến 22,5 triệu đồng. (mỗi vụ là 7,5 triệu đồng).

Để hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng trộm cắp điện, Điện lực Hội An đang chú trọng công tác truyên truyền với mục đích phòng ngừa là chính, trong đó nêu rõ hành vi trộm cắp điện chính là hành vi vi phạm pháp luật đang bị nghiêm cấm; kết hợp công tác tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình sử dụng điện của khách hàng. Đội ngũ kiểm tra viên tại Điện lực được bố trí đủ về số lượng, có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với công việc; thường xuyên được PC Quảng Nam trao đổi nghiệp vụ về công tác kiểm tra sử dụng điện và được Sở Công thương tỉnh Quảng Nam đào tạo, kiểm tra cấp thẻ Kiểm tra viên theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng.

Ngoài ra, Điện lực còn đưa vào Quy chế nội bộ để kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân/tập thể có công phát hiện các trường hợp trộm cắp điện. Đây chính là động lực để các CBCNV làm công tác tại hiện trường như: ghi chữ, thay thế định kỳ, lắp mới công tơ, xử lý sự cố lưới điện và đội ngũ nhân viên dịch vụ bán lẻ điện năng tích cực tham gia phát hiện, xử lý tình trạng trộm cắp điện trong những năm qua.

Chính vì vậy, việc giảm giảm tổn thất điện năng (TTĐN) tại Điện lực Hội An trong những năm qua thực hiện tương đối tốt, theo đúng lộ trình giảm TTĐN của PC Quảng Nam giao (năm 2018: 4,01 %; năm  2019: 4,00 % và năm 2020 còn 3,16 %). Trong đó, việc phát hiện các vụ trộm cắp điện đã đóng góp vào giảm TTĐN mỗi năm bình quân 0,013%. 

Có được kết quả nêu trên là nhờ Điện lực đã có sự triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm TTĐN cả về các giải kỹ thuật, đầu tư cải tạo nâng cấp và tổ chức quản lý vận hành lưới điện; đặc biệt là các giải pháp về thương mại. Trong đó, việc phát hiện và xử lý các vụ vi phạm trộm cắp được xem là một trong những giải pháp giảm TTĐN có chi phí thấp nhất. Đó là ý kiến phát biểu của ông Bùi Văn Phương – Giám đốc Điện lực Hội An, tại cuộc họp triển khai công tác giảm TTĐN các trạm biến áp công cộng, trên địa bàn quản lý trong tháng 5 vừa qua.

Mai Văn Phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *