Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Hà lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28.9, Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Hà đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đaị biểu Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Hà lần thứ VI

5 năm qua, phong trào hoạt động nhân đạo xã hội của xã được giữ vững; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác hội được triển khai tốt và đạt kết quả cao. Mạng lưới tổ chức hội từ xã đến các thôn tiếp tục được củng cố, kiện toàn; năng lực, hiệu quả hoạt động của các chi hội có bước chuyển biến. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình nhân đạo mới, góp phần chia sẻ khó khăn trong cộng đồng.

Hằng năm, Hội Chữ Thập Đỏ xã Cẩm Hà đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 người già yếu neo đơn, người khó khăn; vận động gần 110 cán bộ, hội viên tham gia hiến 145 đơn vị máu. Tổng giá trị xây dựng quỹ Hội đạt trên 300 triệu đồng, trong đó vận động nội lực hơn 250 triệu đồng; giá trị hoạt động nhân đạo xã hội 230 triệu đồng, trong đó vận động nội lực 75 triệu đồng.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên và đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đến: Phấn đấu từ 4 đến 5 gia đình có 1 hội viên; 100% thôn, tổ dân cư có chi tổ hội; có 90% chi hội đạt tiên tiến xuất sắc, không có chi hội yếu kém,…

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *