Cẩm Kim tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về Phương án xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Kim vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Phương án xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Lãnh đạo Đảng Uỷ-HĐND- UBND-UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện các tầng lớp trí thức, những người am hiểu về công tác xây dựng Thôn nông thôn mới trên địa bàn đã tham dự.

Trong dự thảo phương án, UBND xã Cẩm Kim đã đánh giá công tác xây dựng Thôn nông mới kiểu mẫu trong những năm qua, báo cáo kết quả thực hiện 10 tiêu chí của từng khu dân cư Đông Hà, Trung Hà, Phước Trung. Dự thảo đặt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu Thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiễu mẫu trong giai đoạn 2022-2025 với nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho Nhân dân và giảm nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,23 triệu đồng, phát triển triển hạ tầng kinh tế – xã hội, giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội, nhà ở dân cư, thông tin và truyền thông, môi trường,…

Tại hội nghị, có 12 lượt ý kiến phản biện về tính hiệu quả của phương án, nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong năm 2023 và đến năm 2025 đồng thời phân tích những tiêu chí hiện nay chưa đạt. Cụ thể, với tiêu chí số 1 về giao thông, một số tuyến đường chưa được đầu tư nâng cấp do cấn quy hoạch; với tiêu chí số 5 về thu nhập và nghèo đa chiều, hiện một bộ phận người dân chưa có việc làm ổn định, các mô hình phát triển nông nghiệp liên kết sản xuất chưa được đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm đến những tiêu chí đã đạt rồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; đề nghị tập trung đầu tư nhiều tuyến đường kiệt hẻm đã xuống cấp, tạo cảnh quan khang trang sạch đẹp; tập trung hướng dẫn Nhân dân phát triển sản xuất mang lại hiệu quả nâng cao thu nhập ổn định đời sống,…

QUỐC HẢI