Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM: Tập trung hướng về cơ sở

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Kế hoạch số 23 ngày 21/3/2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề tại cơ sở.

Đảng bộ thành phố nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện chuẩn mực đạo đức- Ảnh: Quốc Hải

Các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, mang lại hiệu quả, gắn với việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện chuẩn mực đạo đức. Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 28 đảng viên, đạt 20% so với kế hoạch, chuyển chính thức cho 44 đảng viên khác; xem xét, xử lý kỷ luật 2 đảng viên vi phạm, trong đó có 1 cảnh cáo và 1 khiển trách./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *