Khánh thành Công trình Tam quan chùa Bà Mụ

Chiều ngày 4/12, Trung tâm QLBTDSVH Hội An đã tổ chức lễ khánh thành Công trình Tam quan chùa Bà Mụ – thuộc dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong Khu phố cổ. Công trình được chia thành 3 giai đoạn đầu tư bao gồm các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, Trùng tu tu bổ di tích Tam quan và Tôn tạo cảnh quan xung quanh di tích với tổng kinh phí thực hiện hơn 11,78 tỷ đồng.

Lễ khánh thành công trình Tam quan chùa Bà Mụ

Tam quan chùa Bà Mụ là tổ hợp công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng Cẩm Hà cung – Hải Bình cung, được đánh giá một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu, quan trọng của Hội An xưa do cộng đồng người Minh Hương tại Hội An xây dựng. Năm 1930, Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp đã đưa di tích Cẩm Hà cung – Hải Bình cung vào danh mục cổ tích liệt hạng, là công trình kiến trúc bậc nhất Quảng Nam cùng với hai di tích khác ở Hội An là Chùa Cầu và Hội quán Triều Châu. Trải qua quá trình lịch sử, do nhiều nguyên nhân, di tích đã bị hủy hoại, chỉ còn lại hạng mục cổng ra vào.

Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo công trình đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tạo thành điểm tham quan thưởng lãm của nhân dân và du khách trong thời gian tới.

Đỗ Huấn