Hợp tác triển khai du lịch thông minh tại Hội An

Sáng 15/12, đại diện Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (thay mặt Chính phủ Úc), Tập đoàn Telstra, Công ty Viettel Quảng Nam (thay mặt Tập đoàn Viettel) và ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác thí điểm du lịch thông minh tại Hội An.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thí điểm du lịch thông minh tại Hội An-Ảnh: Phan Sơn

Theo đó, các thiết bị kỹ thuật được lắp đặt khi triển khai thí điểm sẽ thu thập thông tin chi tiết về hành vi du lịch như kiểu ra vào và thời gian dừng lại tại một địa điểm du lịch… Các thông tin này sẽ được sử dụng để làm tăng thêm trải nghiệm của du khách bằng cách cải thiện lối đi dành cho người đi bộ xung quanh khu vực trung tâm thành phố, cung cấp các tiện ích và truy cập thông tin liên quan đến hồ sơ nhân khẩu học của du khách. Các doanh nghiệp tại địa phương cũng được chia sẻ thông tin để điều chỉnh các dịch vụ dựa trên cơ sở nhân khẩu học và luồng du khách đến Hội An.

Theo kế hoạch hợp tác, việc thực hiện thí điểm sẽ được tiến hành từ nay đến tháng 2 năm 2018, sau đó các bên sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá. 

Phan Sơn