Bàn giao Bộ tiêu chí và Chỉ số Du lịch bền vững của SSTP cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Chiều ngày 23.11, Chương trình Phát triển Du lịch Bền vững (SSTP) đã tổ chức Lễ bàn giao Bộ tiêu chí và Chỉ số Du lịch Bền vững của SSTP cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh nhận bàn giao Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí và Chỉ số Du lịch Bền vững của SSTP

Tại lễ bàn giao, các chuyên gia của SSTP đã trình bày các nội dung cơ bản về Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện, giới thiệu , chuyển giao Bộ tiêu chí và chỉ số du lịch bền vững cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tham khảo áp dụng cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của địa phương.

Chuyên gia của SSTP giới thiệu Bộ tiêu chí và Chỉ số Du lịch bền vững

Chương trình Phát triển Du lịch bền vững (SSTP) được Chính Phủ Thụy Sĩ bảo trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ, được thực hiện khoảng 12 năm. Hiện Chương trình đã thực hiện được 2 năm. Du lịch bền vững là cam kết mạnh mẽ của tất cả các bên liên quan trong du lịch, bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch để cân bằng lọi ích kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường của cộng đồng địa phương, khách du lịch và ngành du lịch.

                                                                                          Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *