Tu bổ 11 di tích thuộc dự án khẩn cấp và cấp thiết

Tin từ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho hay, năm nay, thành phố đã trùng tu, tôn tạo11 di tích đặc biệt thuộc hai dự án tu bổ khẩn cấp và tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ.

Trong đó, riêng các công trình thuộc dự án tu bổ cấp thiết do Nhà nước sở hữu như Chùa Bà, Tam quan chùa Bà Mụ, nhà 96 đường Bạch Đằng, Lăng Tiêu Diện (ở phường Cửa Đại), miếu Bà Phổ Trung Lưu (ở phường Thanh Hà)… được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Tu bổ di tích có nguy cơ sụp đổ- Ảnh: Lê Hiền

Các công trình sở hữu tư nhân khác thường phát sinh một số khó khăn do mối quan hệ đồng sở hữu, việc huy động nguồn vốn cũng như trách nhiệm hoàn vốn cho nhà nước giữa các thành viên thường khó thỏa thuận, thống nhất. Do vậy, Trung tâm BTDSVH Hội An cũng đã áp dụng các giải pháp thích hợp để triển khai thi công các công trình đúng tiến độ, bảo vệ di tích khỏi nguy cơ hư hỏng, sụp đổ, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Lê Hiền