Tỉnh giao cho Hội An hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019

Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng Phòng Kinh tế TP Hội An vừa cho biết, theo ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam mới đây, vào năm 2019, Hội An sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thay vì tiến độ hoàn thành vào năm 2020 như trước đây.

Hoàn thành nông thôn mới sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống dân sinh- Ảnh: Lê Hiền

Trong 6 tháng đầu năm nay, sau khi có sự bàn bạc thống nhất với lãnh đạo xã Tân Hiệp, trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh, địa phương phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Còn với xã Cẩm Kim, theo chỉ đạo của tỉnh, xã cũng phấn đấu hoàn thành trong năm 2019, thay vì kế hoạch hoàn thành trong năm 2020.

Lê Hiền