Tiếp tục phòng chống bão lũ cho các di tích

Những ngày qua, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn háo Hội An đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ cho các di tích kiến trúc.

Không chỉ trong khu phố cổ, Hội An hiện có đến 117 di tích nằm ngoài khu phố cổ đang xuống cấp, cần được chằng chống, gia cố. Tại xã đảo Tân Hiệp, một số di tích có cây xanh xâm thực hệ mái như Miếu Trung Lộc, miếu Bà Mộc, miếu Bà Mụ ở thôn Bãi Ông và miếu Thành Hoàng ở thôn Bãi Làng cũng đã được Trung tâm khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp xử lý.

Đối với các cây cổ thụ trong danh mục bảo vệ của thành phố, Trung tâm khảo sát và đề xuất cắt tỉa 28 cây trước mùa mưa bão./.

QUỐC HẢI