Phân tích mẫu nước biển tại Cù lao Chàm: Trong ngưỡng an toàn

Ngày 2/5 vừa qua, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Hội An đã công bố kết quả phân tích mẫu nước biển tại Cù lao Chàm và các khu vực quanh Hội An cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước biển đều nằm dưới mức cho phép theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển của Bộ Tài nguyên & Môi trường, bao gồm cả vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật biển tại khu vực Cù lao Chàm.

Phiếu khảo sát nước biển tại thôn Bãi Hương- Cù Lao Chàm

Cụ thể, vào ngày ngày 28/4, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm và Trường Cao Đẳng Kinh tế – Thủy Lợi miền Trung đã lấy 21 mẫu nước biển gồm tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy tại 7 vị trí: Hòn Tai, bãi Xếp, Eo Gió, Bãi Hương, Đá Bàng, Hòn Dài, Bãi Bấc của Cù Lao Chàm để gởi Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ phân tích.

Qua kết quả phân tích, 17/17 chỉ tiêu về kim loại nặng và một số chỉ tiêu khác ở 7/7 vị trí lấy mẫu nước đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định tại QCVN 10-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển./.

Quốc Hải