Nhìn lại 5 năm “Phân loại rác thải tại nguồn” ở Hội An

UBND thành phố vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn. Đây là một trong những chương trình mang ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng Hội An – Thành phố Sinh thái – Văn hóa – Du lịch.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Phòng TN&MT thành phố cho biết, trước những năm 2010, toàn bộ lượng rác thải (gồm rác dễ phân hủy và khó phân hủy) phát sinh trên địa bàn hàng ngày (khoảng trên 50 tấn/ngày) được UBND Thành phố hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An thu gom, vận chuyển về bãi rác Cẩm Hà để xử lý chôn lấp theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, do hết diện tích chôn lấp nên lượng rác tồn lưu không được chôn lấp hợp vệ sinh ngày càng tăng, gây ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường không khí và nguồn nước tại bãi rác Cẩm Hà và làm ảnh hưởng môi trường sống đối với khu vực dân cư lân cận.

Đứng trước thực trạng và để giải quyết tình hình trên, ngày 11/10/2012, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 1824, triển khai thực hiện chương trình “Phân loại rác tại nguồn” tại thành phố Hội An (làm thí điểm ở 4 phường nội thị Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An) với mục đích nâng cao hơn nữa ý thức của cộng đồng xã hội về việc phân loại rác tại nguồn, làm cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân xem phân loại rác tại nguồn là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình- Ảnh: Quốc Hải

Qua hơn 8 tháng triển khai thực hiện chương trình đã đem lại một số kết quả bước đầu, tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về nội dung, phương pháp, biện pháp, lực lượng thực thi, phạm vi thực hiện… Để có cơ sở kiểm định, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố, ngày 27/6/2012, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 1288 chính thức triển khai thực hiện thí điểm phương án thu gom và phân loại rác thải tại nguồn ở 4 phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An. Qua thí điểm thực hiện, bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội và bộ mặt cảnh quan, vệ sinh, môi trường tại 4 phường nội thị theo hướng tích cực, hiệu quả do việc phân loại rác tại nguồn đem lại.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện thí điểm phương án thu gom, phân loại rác thải tại 4 phường trung tâm, ngày 24/4/2014, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 1061 triển khai mở rộng chương trình “Phân loại rác tại nguồn” trên toàn địa bàn thành phố (trừ xã đảo Tân Hiệp thu gom xử lý tại chỗ), nhằm hướng đến mục tiêu hướng dẫn, vận động cho tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tiến hành phân loại để thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để lượng rác thải phát sinh hàng ngày, bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đến nay, qua theo dõi, kiểm tra nhận thấy đa số người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã nắm bắt, thực hiện cơ bản đúng theo chương trình phân loại rác thải tại nguồn của thành phố. Qua kết quả giám sát phân loại rác qua các năm gần đây cho thấy tỉ lệ người dân và cộng đồng thực hiện chương trình trên khá tốt với khoảng 75% tổ chức, hộ gia đình của thành phố (trừ xã Tân Hiệp) thực hiện tốt chương trình trong tổng số 85% tổ chức, hộ đăng ký thu gom rác với địa phương.

Nhiều doanh nghiệp bố trí thùng phân loại rác ngay trong phòng lưu trú- Ảnh: Quốc Hải

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chương trình chưa được thường xuyên, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức với từng đối tượng cụ thể.

“Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chương trình chưa được thường xuyên, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức với từng đối tượng cụ thể.Một bộ phận cơ quan, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như lợi ích của công tác phân loại rác mang lại, do đó hiện nayvẫn còn nhiều trường hợp chưa đăng ký thu gom rác thải, chỉ có khoảng 85% tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 12 xã, phường tham gia, trong đó tỷ lệ chủ thể thực hiện tốt chương trình phân loại rác tại nguồn khoảng 75%” – Ông Nguyễn Đình Hùng, nói.

Vẫn còn tình trạng một số hộ dân trong khu phố cổ mang rác ra bỏ tại các thùng rác công cộng dành cho khách du lịch, thậm chí có các hành vi phá loại làm hư hỏng các thùng rác nêu trên. Một số tuyến đường, điểm đầu các kiệt hẻm, người dân mang rác ra để không đúng giờ quy định gây mất mỹ quan đô thị. Vẫn còn hiện tượng người dân mang rác ra để không đúng giờ quy định hoặc đổ rác không đúng loại nên Công ty CP CTCC không thu gom gây mất mỹ quan đô thị…

Để phát huy hơn nữa hiệu quả thực hiện chương tình “Phân loại rác tại nguồn” trong thời gian đến trên địa bàn, UBND Thành phố đề ra một số phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Đó là, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức  thu gom, xử lý tốt rác, thường xuyên triển khai kiển tra, giám sát việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

“Việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đẩy mạnh thực hiện là vấn đề hết sức cấp bách. Kỳ họp HĐND vừa qua đã đề cập nhiều đến vấn đề này để thành phố tiếp tục triển khai phân loại rác và xử lý rác có hiệu quả. Không chỉ phân loại mà phải giải quyết căn bản bải rác tồn lưu tại Cẩm Hà, nâng cao hiệu quả hoạt động của lò đốt rác, nhà máy xử lý rác. Phân loại phải gắn với việc xử lý đạt hiệu quả, đạt yêu cầu”- Phó Chủ tịch UBND thành phố – Nguyễn Văn Sơn, nói.

 Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương phân loại rác tại nguồn trên địa bàn, UBND thành phố đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác này. Những việc làm đó đã tạo sức lan tỏa trongcộng đồng thực hiện thói quen phân loại rác thải tại nguồn, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, xây dựng Hội An xanh – sạch – đẹp./.

Quốc Hải

 

Trả lời