Lập Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

Ngày 26.3, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng thông qua kế hoạch quản lý di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện tốt công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Cuộc họp thông qua Kế hoạch quản lý di sản- Ảnh: Quốc Hải

Ông Trần Văn An – Phó Giám đốc Trung Tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 109 năm 2017 của Chính phủ, quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam có hiệu lực từ ngày 10/11/2017 thì nguyên tắc lập kế hoạch quản lý di sản thế giới được quy định cụ thể.

Kế hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược bảo vệ và phát triển rừng và chiến lược khác có liên quan. Phù hợp với hồ sơ di sản thế giới đã được đệ trình và lưu giữ tại UNESCO và quy hoạch tổng thể di sản thế giới. Bảo đảm việc gắn kết, lồng ghép giữa bảo vệ di sản thế giới với bảo vệ môi trường và các yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ di sản thế giới với phát triển bền vững. Kế hoạch bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập kế hoạch quản lý. Cũng với đó, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là phù hợp với nguồn lực thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

“Cùng với quy hoạch tổng thể, quy chế quản lý, kế hoạch quản lý khu di sản là 1 trong 3 công cụ cần phải có, nhất là khi di sản đang bị tác động tiêu cực từ nhiều phía” – Ông Trần Văn An, nói.

Mục tiêu chung của kế hoạch quản lý di sản thế giới đô thị cổ Hội An là bảo vệ tính nguyên vẹn, tính xác thực, các giá trị nổi bật toàn cầu, cảnh quan văn hóa; đảm bảo tính thống nhất và hài hòa giữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế, xã hội; góp phần tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển tải cả khu vực di sản thế giới, vùng đệm và khu vực xung quanh khu phố cổ Hội An. Qua đó, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá và phát huy tầm quan trọng, các giá trị nổi bật toàn cầu; gắn kết Khu di sản với cuộc sống của cộng đồng dân cư tại địa phương, tạo điều kiện mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương thông qua những hoạt động không gây nguy hại đến giá trị di sản.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: “Kế hoạch quản lý này phải nằm trong quy hoạch chung của thành phố. Tôi đề nghị đơn vị tư vấn nên tiếp cận nhiệm vụ quy hoạch đến năm 2030, 2050 để đề xuất giải pháp quản lý di sản.”

Kế hoạch sẽ giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn Khu phố cổ Hội An– Ảnh: Quốc Hải

Đơn vị tư vấn là Công ty Bảo tồn di sản Toàn Cầu tiến hành giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn khu phố cổ; xác định nguy cơ tác động đến khu phố cổ để đề xuất biện pháp quản lý; xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, bảo vệ khu phố cổ; kiện toàn tổ chức, bộ máy và nguồn nhân lực của tổ chức được giao quản lý.

Đơn vị tư vấn cũng đề xuất nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di sản thế giới khu phố cổ Hộ An thông qua những quy định quản lý, bảo vệ khu vực khoanh vùng di sản; định hướng quản lý, bảo vệ không gian phân bố các điểm di tích và cụm di tích đồng thời quản lý, bảo tồn cảnh quan khu vực vùng đệm của khu phố cổ.

Đại diện đơn vị tư vấn lập kế hoạch là Công ty Bảo tồn di sản Toàn Cầu –  Tiến sĩ Tạ Quốc Khánh, chia sẻ: “Một kế hoạch hành động giai đoạn 2019-2025 và định hướng cho kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu phố cổ Hội An đến năm 2030 được đề ra. Theo đó, kế hoạch này sẽ đề xuất các giải pháp bảo vệ thành phố Hộ An trước nguy cơ đô thị hóa, hướng tới phát triển bền vững trên cơ sở một chiến lược tổng hợp, đồng bộ các định hướng phát triển của tất cả các ngành”.

Được biết, kế hoạch quản lý di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 sẽ được thành phố trình tỉnh thông qua trong thời gian tới./.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *