Hội thảo thông qua quy chế và kế hoạch quản lý bền vững hệ sinh thái tại Cẩm Thanh

Sáng ngày 2/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã chủ trì hội thảo thông qua kế hoạch quản lý – bảo tồn và phát triển bền vững rừng dừa nước và quy chế quản lý hệ sinh thái rừng dừa nước cùng các tài nguyên khác tại Cẩm Thanh.

Kế hoạch được xem là cơ sở khoa học để thực hiện việc quản lý nhà nước cũng như điều phối các hoạt động tại Cẩm Thanh theo phương châm “bảo tồn và phát huy các giá trị của địa phương nhưng mang ý nghĩa toàn cầu”.

Rừng dừa nước Cẩm Thanh- Ảnh: Lê Hiền

Với vị trí quan trọng, gần đây Cẩm Thanh đang được đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này đang làm cho tốc độ thay đổi của Cẩm Thanh diễn ra rất nhanh chóng. Bên cạnh đó lượng khách đến đây ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng thực phẩm, tăng phát thải, xâm hại rừng dừa, xáo trộn môi trường cảnh quan tự nhiên…

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý – bảo tồn và phát triển bền vững rừng dừa nước và quy chế quản lý hệ sinh thái rừng dừa nước cùng các tài nguyên khác tại Cẩm Thanh nhằm tạo cơ sở để Cẩm Thanh đi đúng định hướng là vùng quê sinh thái đặc thù, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên ở địa phương trước bối cảnh kinh tế phát triển sôi động như hiện nay.

Hội thảo là bước đi ban đầu nhằm thu thập các ý kiến góp ý, sau đó sẽ trình kế hoạch để thành phố thống nhất thông qua.

Lê Hiền