Hội An: Rà soát hoạt động trên lĩnh vực môi trường

Chiều 22/7, UBND thành phố Hội An họp rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc trên lĩnh vực môi trường; triển khai các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi ni-lông, các loại sản phẩm nhựa dùng một lần; nâng cao hiệu quả công tác giảm thiểu, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để bảo vệ môi trường trong năm 2021.

Ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

Trong năm 2020, tổng lượng rác thải của thành phố được Công ty Cổ phần Công trình Công cộng thu gom, vận chuyển là 29.277 tấn (80 tấn/ngày), trong đó rác ni-lông, ống hút, ly nhựa chiếm 18,5% (14,8 tấn/ngày); số rác thải được tái chế chiếm 34%, lượng rác thải được chôn lấp chiếm 66%.

Đối với công tác phân loại rác thải tại nguồn, các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp triển khai các chương trình hành động, vận động các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch tăng cường phân loại rác tại nguồn; tổ chức cam kết với các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu sử dụng túi ni-lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Thành phố phối hợp với các Tổ chức phi chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm phân loại và sản xuất phân compost tại nguồn đối với khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam; các dự án giảm thiểu rác thải nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng. Một số công ty tư vấn giải pháp sinh thái (VAP, Green Youth Collective,…) cũng đã được hình thành.

Cùng với đó, UBND các xã, phường đã thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với các  hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: đổi rác lấy quà tặng, đổi pin đã qua sử dụng, vỏ chai nhựa, vỏ lon ,…

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện giảm thiểu sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Phấn đấu đến cuối năm 2021, toàn thành phố giảm 3% – 5% lượng rác thải túi ni-lông, hộp xốp, ống hút, chai và ly nhựa; từ 30% trở lên các cửa hàng, tiểu thương không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; nâng cao hiệu quả công suất hoạt động của cơ sở Reform tại Cẩm Hà, nâng cao chất lượng phân đầu ra của nhà máy phân compost; từ 80% doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn,…

 Uyên Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *