Điện lực Hội An triển khai ghi chỉ số về ngày cuối tháng

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong những năm qua, Điện lực Hội An đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp, hiện đại hóa lưới điện, công tơ đo đếm điện năng. Đến tháng 12/2022, toàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho 100% khách hàng (KH) sử dụng điện, đảm bảo hạ tầng để ghi chỉ số (GCS) vào ngày cuối tháng.

Thời gian triển khai từ tháng 10/2023, thực hiện cho 53,03 % KH trong năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành cho 100% KH trong năm 2024. Số lượng KH thay đổi ngày GCS về ngày cuối tháng, cụ thể như sau: KH sinh hoạt: 19.221, KH ngoài sinh hoạt: 2.584, tổng cộng :21.805 KH.

Thay thế lắp đặt công tơ thu thập số liệu từ xa – Ảnh DX

Việc thay đổi ngày GCS về ngày cuối tháng được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa khách hàng và Công ty Điện lực tại HĐMBĐ hoặc thỏa thuận riêng, phù hợp với quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương. Việc thay đổi ngày GCS về ngày cuối tháng sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, minh bạch, dễ hiểu trong công tác quản lý đo đếm điện năng, ghi chỉ số và lập hoá đơn tiền điện cho cả bên Bán điện và bên Mua điện; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giúp khách hàng dễ nhớ, dễ giám sát, dễ kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng (từ ngày 01 đến hết ngày cuối tháng).

Trước và trong quá trình triển khai thay đổi ngày GCS về ngày cuối tháng, Điện lực Hội An sẽ gửi thông tin thông báo đến khách hàng thông qua nhiều kênh thông báo và các phương tiện truyền thông; đồng thời hướng dẫn cách tính toán tiền điện, công cụ hỗ trợ tính toán tiền điện qua các kênh thông tin chăm sóc khách hàng để thuận tiện trong theo dõi, kiểm tra.

NGÔ HỒNG PHỤNG