Cửa Đại ra quân thu gom rác thải nhựa dọc bờ biển

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sáng nay cán bộ, hội viên, nông dân phường Cửa Đại cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Đại ra quân thu gom rác thải nhựa dọc bờ biển Cửa Đại.

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; tăng cường bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm thiểu rác thải trôi về biển đảo.

Buổi ra quân làm sạch bờ biển đã thu gom trên 500 kg rác thải nhựa các loại.

NGÔ TÂN