Ban Quản lý Khu BTB Cù Lao chàm tiếp nhận 250 trứng rùa biển

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An) vừa tiến hành tiếp nhận và chuyển vị 250 quả trứng rùa biển, đã được ấp 40 ngày, từ Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Số trứng rùa trên được đưa về ấp tại Bãi Bấc (Cù Lao Chàm) và sẽ nở trong khoảng 12 đến 14 ngày tới.

Lứa rùa đầu tiên ấp nở thành công tại Cù Lao chàm

Đây là năm thứ 2 Hội An tiếp nhận trứng rùa biển từ Vườn quốc gia Côn Đảo. Năm ngoái địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 900 trứng rùa biển và cho ấp nở thành công, nhằm phục hồi, bảo tồn giống rùa biển tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Lê Hiền