210 tỷ đồng kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

UBND tỉnh vừa trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng), thành phố Hội An với kinh phí 210 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Bờ biển Cửa Đại thường xuyên bị xói lở trong mừa mưa bão

Dự án sẽ xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc. San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó có 550m song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía Bắc, 900m nằm điểm giữa 2 vị trí nuôi bãi của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đang thực hiện, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi.
Thời gian thực hiện từ năm 2022-2023.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *