Tập huấn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu, kiến trúc Chính phủ điện tử tại Hội An

Ngày 25 và 26.11, tại TP Hội An, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu, kiến trúc Chính phủ điện tử.

Các đại biểu đến từ một số bộ ngành và 19 tỉnh thành ở khu vực miền Trung, trực thuộc Trung ương, trong đó có các đại biểu sở ngành, UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Nam được tìm hiểu các nội dung Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản lý, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, các quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo quy định của Chính phủ.

Cũng tại Hội An, trong ngày 27 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2020, nhằm tăng cường phối hợp quản lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp về xây dựng, triển khai các quy định quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ và đo kiểm chất lượng dịch vụ; hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động….

Lê Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *