Cải cách hành chính – khâu đột phá của Hội An

Công tác cải cách hành chính ở Hội An chính thức được HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2004 – 2011) ban hành nghị quyết số 13 ngày 7/12/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, đến nhiệm kỳ 2011 – 2016 lại có thêm nghị quyết số 05 ngày 4/10/2013 của HĐND thành phố về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền giai đoạn 2013 – 2016.

Hơn 8 năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo thành phố xác định là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá (cùng với công tác xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm) góp phần đáng kể vào sự phát triển KTXH của thành phố. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố nói rằng: “Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đã có những chuyển biến nhất định, góp phần đẩy nhanh tiến trình tổ chức thực hiện nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn”.

Niêm yết, đăng tải công khai các thủ tục để giúp công dân giao dịch hành chính- Ảnh: Phan Sơn

Từ năm 2013, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 2 và công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố. Đến nay đã thực hiện tất cả các thủ tục. UBND thành phố cũng chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND phối hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên rà soát, tiến hành niêm yết công khai và đăng tải công khai các thủ tục nhằm giúp công dân, tổ chức lấy biểu mẫu, tờ khai thực hiện giao dịch hành chính mức độ 2. Thông qua đó, thành phố đã kiến nghị cấp thẩm quyền rà soát, cắt giảm hơn 30% số thủ tục cần thiết và chấn chỉnh được tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, cả 13 xã phường và các phòng ban chuyên môn của thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ “cơ chế một cửa”, đặc biệt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã đưa vào áp dụng bộ quy trình thủ tục với hàng trăm đầu công việc trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Ngoài những thủ tục hành chính như: đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng trong phố cổ, ngoài phố cổ, xây dựng cơ bản, tư pháp với 85 thủ tục được thực hiện từ năm 2010, hiện nay Bộ phận TN&TKQ thành phố còn tiến hành mở rộng tiếp nhận hồ sơ trên các lĩnh vực như: giải tỏa đền bù, quy trình sang tên nhà ở và xác nhận họa đồ, cấp bảng hiệu và cấp phép trò chơi điện tử công cộng, đăng ký quản lý cư trú… Hồ sơ được giải quyết đúng hẹn hằng năm tăng lên đáng kể, đạt trên 95%. Hệ thống thông tin trả lời tự động kết quả hồ sơ qua mạng và qua điện thoại, máy bốc số, máy tra cứu mã vạch… được đưa vào sử dụng đáp ứng được yêu cầu phục vụ. Công nghệ thông tin (như cổng thông tin điện tử, mạng internet miễn phí không dây, kết nối mạng Wan…) cũng được ứng dụng vào hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và thời gian. Lượng văn bản chuyển tải qua mạng đạt 70%, số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử đạt 80%.

Bộ phận TN&TKQ của 13 xã phường cũng được bố trí phòng làm việc trang trọng, không gian thoáng rộng, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên các lĩnh vực: tư pháp – hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính – xây dựng, văn hóa – xã hội, đăng ký kinh doanh… và giải quyết trả hồ sơ trong ngày. Các thủ tục, hồ sơ liên quan đều được niêm yết trước phòng làm việc, trang thiết bị được đầu tư đầy đủ, đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ cũng như công dân, tổ chức đến giao dịch.

Tiếp tục cải cách hành chính để đơn giản thủ tục phục vụ nhân dân- Ảnh: Phan Sơn

Cũng trong thời gian qua, UBND thành phố đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2008. Các nội dung, mục tiêu đăng ký chất lượng hằng năm được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức. Ngoài ra, trong quá trình vận hành nếu có sản phẩm không phù hợp thì các phòng ban chuyên môn có biện pháp khắc phục, tránh để tiếp tục xảy ra. Kết quả lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của công dân tại Bộ phận TN&TKQ thành phố hằng năm đạt trên 80%.

Tuy vậy, việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 vẫn còn hạn chế (chỉ có 5 phòng ban), chưa triển khai rộng rãi, một số quy trình sau khi xây dựng xong chưa được phát huy hiệu quả trong thực tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cũng chưa thật nhiều, khả năng tiếp cận của công dân về công nghệ thông tin khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục còn hạn chế. Hệ thống văn bản được ban hành còn thiếu tính toàn diện, đồng bộ cũng là trở lực để đẩy mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các ngành, các địa phương có khi thiếu nhịp nhàng, không đúng theo quy trình, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa liên thông”. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan cùng cấp chưa rõ ràng, dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ lẫn nhau…

Ông Trần Ánh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, hiện nay, UBND thành phố đang tich cực nghiên cứu triển khai tiếp một số dịch vụ công mức độ 3 trong chương trình cải cách hành chính. Công tác này được tiếp tục xác định là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá và chính quyền thành phố đang tiếp tục tháo gỡ, khắc phục những tồn tại hạn chế, dần hoàn thiện các quy trình và đơn giản thủ tục để phục vụ nhân dân.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *