Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại phường Sơn Phong

Hai ngày qua, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Hội An đang chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại phường Sơn Phong.

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu, gồm 10 vấn đề huấn luyện theo các giai đoạn.

Quang cảnh buổi diễn tập- Ảnh: Minh Vũ

Nhìn chung, thông qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QSQP địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học. Các thành viên trong khung tập đã nắm chắc nội dung, thứ tự, quy trình trong vận hành cơ chế và thực hành tác chiến phòng thủ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Được biết năm nay, Hội An có 3 địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm phường Sơn Phong, Cẩm An và xã Cẩm Kim.

Lê Hiền