Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Chiều 31/8, tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hội An đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành số 01 ngày 11/12/2020 giữa Viện Kiểm sát, Công an, Toà án, Thanh tra, Chi Cục thuế, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Đội Quản lý thị trường số 02 thành phố Hội An trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Hội An.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Hội An

Qua gần 2 năm thực hiện, các cơ quan tham gia ký kết quy chế phối hợp đã tiếp nhận 220 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và đã xử lý, giải quyết 198 nguồn tin, đạt tỷ lệ 90%.
Trong các vụ việc khởi tố vụ án hình sự, không có vụ nào để xảy ra oan sai sau đó phải đình chỉ hoặc Toà án tuyên không phạm tội; không có vụ việc không khởi tố vụ án hình sự qua kiểm tra phát hiện bỏ lọt tội phạm. Hầu hết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu trong công tấc đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
Sau khi nghe báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị đã ký kết quy chế phối hợp liên ngành về việc tiếp tục thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Hội An./.

QUỐC HẢI