Ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Thiền tự Bảo Châu

Sáng 15.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Châu phối hợp với Công an phường ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Thiền tự Bảo Châu.

Ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Thiền tự Bảo Châu

Tham gia mô hình có 5 thành viên là các sư cô tại Thiền tự Bảo Châu. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các ni sư, phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về sinh hoạt tôn giáo, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại tổ chức tôn giáo. Đồng thời tích cực hưởng ứng các chương trình do chính quyền, mặt trận địa phương phát động, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường Cẩm Châu.

Đại diện Thiền tự Bảo Châu cam kết thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự

Sư cô Bảo Đài – Trưởng ban mô hình tự quản về an ninh trật tự tại Thiền tự Bảo Châu, trao đổi: “Chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các chư ni, phật tử thực hiện tốt các nội dung đã cam kết. Khuyên răn, giáo dục con em phật tử tránh xa các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời – đẹp đạo”.

Công an phường Cẩm Châu thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường thời gian qua

Dịp này, Công an phường đã thông tin tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua đến các ni sư, phật tử.

“Việc thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, động viên các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn phường tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương” – Bà Ngô Thị Kim Anh, Chủ tịch UBMT TQVN phường Cẩm Châu nói.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *