Phường Tân An phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Sáng ngày 22/9, Ban chấp hành Công Đoàn phường Tân An đã tổ chức trao bình chữa cháy cho cán bộ, đoàn viên và người lao động phường, đảm bảo 100% đoàn viên Công Đoàn phường có bình chữa cháy tại gia đình. Dịp này, Công an phường đã giới thiệu kỹ năng phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay…

Được biết, UBND phường Tân An vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trong 04 khối phố. Trước mắt vận động cán bộ Đảng viên tích cực tham gia. Trong tháng 10/2023, phát động phong trào thi đua trong 33 tổ dân cư và 4 khối phố nhằm vận động mỗi gia đình mua một bình chữa cháy. Phường mở đợt tập trung tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh và các thông qua các hội đoàn thể chính trị – xã hội phường vận động đoàn viên, hội viên tham gia, vận động đảng viên, cán bộ và nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và đề nghị đưa nội dung này vào tiêu chí bình xét danh hiệu gia đình văn hóa…

VÕ CÒN