Phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Công An thành phố và Ủy ban Mặt trận thành phố Hội An vừa ban hành kế hoạch phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2023.

Phối hợp mở rộng diễn đàn lằng nghe ý kiến Nhân dân

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng địa bàn; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn và lực lượng Công an cơ sở để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết triệt để các “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về ANTT, đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở.

Thời gian tới, Công an và Mặt trận sẽ mở rộng diễn đàn cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên lằng nghe ý kiến Nhân dân trong công tác giữ gìn NTT; xây dựng mô hình các khu dân cư, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, TNXH và PCCC phù hợp với từng địa phương, đơn vị,…

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *