Hội An tổ chức Hội thi xây dựng và quản lý nhà (phòng) Ban CHQS xã, phường thống nhất, nề nếp có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực năm 2023

Sáng ngày 20/7, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Hội An tổ chức khai mạc “Hội thi xây dựng và quản lý nhà (phòng) ban CHQS xã, phường thống nhất, nề nếp có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của tiểu đội dân quân thường trực năm 2023”.

Các đơn vị đến từ ban CHQS 13 xã, phường và tiểu đội dân quân thường trực trên địa bàn thành phố sẽ tham gia hội thi với các hình thức như trắc nghiệm kiến thức, thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường và thi nhà (phòng) làm việc Ban CHQS xã, phường thống nhất, nề nếp, có cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hành tập thể dục buổi sáng, mắc tăng võng, bảo quản vũ khí trang bị và mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả…

Thông qua hội thi, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, phường và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị, tạo được sự thống nhất trong xây dựng nề nếp, chính quy, môi trường sạch đẹp và phong trào thi đua sôi nổi của lực lượng vũ trang tại địa phương.

Hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 24/7/2023.

THÚY UYÊN