Hội An: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo

Hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên Phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2022), những ngày qua, thành phố đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn về chủ quyền biên giới, biển đảo, thực hiện hiệu quả Ngày hội Biên phòng toàn dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo

Năm 2021 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Hội An đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác đối ngoại biên phòng; tích cực giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng công tác quản lý, bảo tồn Khu sinh quyển

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tích cực giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; triển khai hiệu quả nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, bộ đội Biên phòng đã đồng hành cùng cán bộ, chính quyền Hội An quản lý, bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *