Công an thành phố Hội An tập huấn công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023

Sáng ngày 27/4, Công an thành phố Hội An tổ chức lớp tập huấn công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023.

Lớp tập huấn công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023

Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã phường và lực lượng Công an thành phố đã tập huấn các chuyên đề về triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP (ngày 17/4/2020) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương.

Lớp tập huấn cũng đã tìm hiểu công tác phối hợp thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cư trú tại địa phương.

Cùng với đó là công tác phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề nghiệp; vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại xã, phường; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng,…

QUỐC HẢI