Thông cáo báo chí số 84 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 16/8/2020 , như sau:
 

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo 

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 67.530 mẫu xét nghiệm, trong đó: 95 mẫu dương tính (+), 62.019 mẫu âm tính (-), 5.416 mẫu đang chờ kết quả. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 7.255 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 3.004 người (số cách ly mới trong ngày: 21 người), kết thúc cách ly cho 4.251 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 117); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 49.545 người; trong đó: đang cách ly cho 24.789 người (số cách ly mới trong ngày: 1.365 người) và đã kết thúc cách ly cho 24.756 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 2.422); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 755 người; trong đó: đang cách ly cho 239 người (số cách ly mới trong ngày: 12 người) và đã kết thúc cách ly cho 516 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 22).

Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng

Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 60.056 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 88,9% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó: 90 mẫu dương tính (+), 54.550 mẫu âm tính (-), 5.416 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 4.912 mẫu xét nghiệm); Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 4.483; trong đó: đang cách ly tập trung cho 3.004 người (số cách ly mới trong ngày: 21 người), kết thúc cách ly cho 1.479 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 117); Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 43.110 người; trong đó: đang cách ly cho 24.789 người (số cách ly mới trong ngày: 1.365 người) và đã kết thúc cách ly cho 18.321 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 2.422); Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 547 người; trong đó: đang cách ly cho 239 người (số cách ly mới trong ngày: 12 người) và đã kết thúc cách ly cho 308 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 22);

* Số bệnh nhân COVID-19 được điều trị: 91 người; trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế: 05 ca mắc/03 chết, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam: 60 ca/0 chết và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam: 26 ca/0 chết (21 ca công bố tại Quảng Nam và 01 ca công bố tại TP Đà Nẵng); thở máy: 0 trường hợp, ra viện: 2 trường hợp (BN 716 và BN 719 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại địa phương).

Một số hoạt động khác trong ngày 16/8/2020

Cử 06 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;

Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên
địa bàn thành phố Tam Kỳ, huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 16/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4730/UBND-KGVX về việc phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tiếp tục quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 2891-CV/TU ngày 27/7/2020, Công văn số 2991-CV/TU ngày 31/7/2020, Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 07/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; của UBND tỉnh tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Công văn số 4470/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách nói chung và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở có gia đình tại Đà Nẵng chưa được về nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, thành phố này phải thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về vấn đề này.

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quảng Nam cho xuất viện 70 bệnh nhân tiếp nhận từ Bệnh viện Đà Nẵng

Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngày 01/8/2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 95 bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về. Trong số 95 bệnh nhân này có nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy, lọc máu liên tục và nhiều bệnh nặng kèm như hôn mê, nhiễm trùng, suy tim, suy thận, suy kiệt, đái tháo đường, tăng huyết áp. Hơn 150 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tập trung cứu chữa, chăm sóc cho bệnh nhân, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.Sau 14 ngày điều trị, tất cả bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với Covid-19 lần thứ 3.

Đến ngày 16/8/2020, bệnh viện đã điều trị khỏi và cho xuất viện 70 bệnh nhân. 25 bệnh nhân còn lại đang rất nặng, thở máy, lọc máu liên tục Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục điều trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *