THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 64 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 01/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 64

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ngày 01/8/2020)

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 01/8/2020, như sau:

 

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

 

1.1. Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 9.118 mẫu xét nghiệm, trong đó: 30 mẫu dương tính (+), 8.993 mẫu âm tính (-), 95 mẫu đang chờ kết quả.

* Về cách ly y tế:

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 3.978 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.204 người (số cách ly mới trong ngày: 261 người), kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 313);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 408 người; trong đó: đang cách ly cho 195 người (số cách ly mới trong ngày: 57 người) và đã kết thúc cách ly cho 213 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 22.205 người; trong đó: đang cách ly cho 15.712 người (số cách ly mới trong ngày: 3.585 người) và đã kết thúc cách ly cho 6.493 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 12).

 

1.2. Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng)

* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 1.645 mẫu xét nghiệm, trong đó: 25 mẫu dương tính (+), 1.525 mẫu âm tính (-), 95 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 99 mẫu xét nghiệm);

– Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.206; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.204 người (số cách ly mới trong ngày: 261 người), kết thúc cách ly cho 02 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 200 người; trong đó: đang cách ly cho 190 người (số cách ly mới trong ngày: 57 người) và đã kết thúc cách ly cho 10 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);

– Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 15.770 người; trong đó: đang cách ly cho 15.712 người (số cách ly mới trong ngày: 3.585 người) và đã kết thúc cách ly cho 58 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 12).

 

1.3. Liên quan đến các ca dương tính từ ngày 25/7/2020 đến nay

 

1.4. Một số hoạt động khác trong ngày 01/8/2020

– Ban chỉ đạo họp trực tuyến với BCĐ huyện/thị xã/thành phố

– Cử 02 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;

– Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên

địa bàn huyện Đại Lộc, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

 

2. Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính (+) với SARS-CoV-2

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp và Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phê duyệt Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19; theo đề nghị của Bộ Y tế,

Ngày 01/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đã ban hành văn bản số 3380/QĐ-BCĐQG về việc Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính (+) với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có trách nhiệm đảm bảo công

tác tiếp nhận và tổ chức chăm sóc điều trị cho người bệnh dương tính (+) với SARSCoV-2.

 

3. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 31/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì

buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về công

tác phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 và các nội dung

khác có liên quan.

Sau khi nghe Trưởng Tiểu ban Điều trị báo cáo tình hình hoạt động; ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-18 kết luận:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam, Tiểu ban Điều trị cần phải vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn

nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để điều trị thành công bệnh nhân

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó, cần tập trung triển khai thực hiện khẩn

trương một số nội dung công việc trọng tâm như sau:

– Thực hiện phương châm: tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế

và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương

tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương

Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện đa khoa

Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

– Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho tất cả bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với lực lượng tăng cường từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: các đoàn chuyên gia, các giáo sư, bác sỹ xuất sắc về điều trị các ca dương tính Covid-19 (Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc thị xã Điện Bàn cách ly và điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ). Yêu cầu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung tối đa mọi nguồn lực (con người, phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, thuốc, cơ sở vật chất…) để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; ranh thủ, tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện đã từng điều trị các ca bệnh Covid-19 (Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy…).

– Các bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa

khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng

Nam…) tích cực phối hợp hỗ trợ con người, trang thiết bị y tế và nhận các bệnh

nhân không phải dương tính với Covid-19 từ Bệnh viện đa khoa Trung ương

Quảng Nam về điều trị tại đơn vị mình khi có yêu cầu.

– Giao Trưởng Tiểu ban Điều trị chủ trì, phối hợp với các thành viên

Tiểu ban Điều trị và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh sửa, bổ

sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tiểu ban Điều trị; trong đó, phải nghiên

cứu, thống nhất cơ chế điều hành, giao ban, hội chẩn, chẩn đoán, chuyển tuyến

các ca bệnh nặng…; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở y tế về việc cách ly,

chuyển các ca dương tính đến Bệnh viện đa khoa Trung ương điều trị; kịp thời

xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm của Bộ Y tế, đặc phái viên

của Bộ Y tế trong công tác điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân Covid-19.

Trường hợp cần thiết, cấp bách, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ

đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trưởng Tiểu ban Điều trị phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành

viên phù hợp với tình hình dịch bệnh (dự kiến tình huống xấu nhất có thể xảy

ra); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống

dịch bệnh Covid-19 khi để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 5, Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg

ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (công tác phân tuyến, thu dung, cách

ly, điều trị người mắc bệnh….) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thành viên nào không phối hợp, thiếu tích cực trong triển khai nhiệm vụ được

giao phải báo ngay UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh

Covid-19.

– Tiểu ban Điều trị phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Giám sát trong công

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

thông báo ngay kết quả xét nghiệm các ca bệnh nghi dương tính với Covid-19

cho Trưởng Tiểu ban Điều trị, các cơ sở y tế có liên quan và những người có

trách nhiệm ở địa phương để triển khai các biện pháp điều trị, truy vết, cách ly

phòng, chống dịch kịp thời, đúng quy định, cần tránh để lộ thông tin, dẫn đến

tâm lý hoang mang, lo sợ, kỳ thị trong cộng đồng.

– Đề nghị Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh về công tác điều

trị, Hồi sức cấp cứu; mời các chuyên gia Trung ương về tập huấn; hỗ trợ tối đa

vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ… cho các đơn vị điều trị bệnh nhân

Covid-19; trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất

UBND tỉnh xem xét, quyết định.

– Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bệnh viện

Đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn trương khảo sát, chọn nơi ở, nghỉ ngơi

cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, của

Trung ương, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tăng cường đến để điều trị

bệnh nhân Covid-19; sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

– Đối với những bệnh nhân (âm tính với Covid-19) đang điều trị tại các

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành phố Đà Nẵng đưa về tỉnh Quảng Nam tiếp

tục điều trị: đề nghị các bệnh viện dự kiến tiếp nhận xây dựng kế hoạch, phương

án chi tiết và lập danh sách từng trường hợp bệnh nhân cụ thể gửi Sở Y tế kiểm

tra, thẩm định kỹ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

4. Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 01/8/2020

Chiều ngày 01/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 05 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo thông tin

cụ thể như sau:

 

4.1. Thông tin về các ca bệnh

a) Ca bệnh 547

* Thông tin chung: giới tính: nam, 52 tuổi, địa chỉ: Khối phố Thịnh Mỹ – phường Cẩm An – Thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Từ sau tết đến 22/7/2020: chăm mẹ tại Khoa Nội thận – Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng – P607;

+ Thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ Bệnh viện Đa khoa trên đường Hải Phòng;

+ Ăn cơm trưa và cơm chiều tại quán cơm ven đường Quang Trung, gần cây xăng;

+ Mua tạp hóa trên đường Hải Phòng (cách quán cà phê 1 nhà);

– Chiều 22/7/2020: bệnh nhân về nhà bằng xe máy một mình;

– Ngày 23/7/2020: Đến quán cà phê nhà anh Huy, có tiếp xúc trực tiếp với chủ quán;

– Ngày 24/7/2020: làm lễ tang cho mẹ, có tiếp xúc với người đến viếng gồm anh H.Q.D anh S., anh T.T, anh P.L, anh N., anh L.

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 29/7/2020: bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại TYT Cẩm Hà,

và được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Ăn uống bình thường.

b) Ca bệnh 548

* Thông tin chung: giới tính: nam, tuổi: 37, địa chỉ: Khối Tân Thịnh – phường Cẩm An – Thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

 

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 09/7/2020 – 10/7/2020: chăm mẹ tại phòng 607- khoa Nội thận – Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Ngày 11/7/2020: Về nhà bằng xe máy;

– Ngày 16/7/2020 -18/7/2020: trở lại chăm mẹ tại khoa Nội thận – Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng- P607;

– Ngày 18/7/2020: trở về nhà;

– Ngày 23/7/2020- 25/7/2020: ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và trở về nhà bằng xe bệnh viện;

+ Trong quá trình chăm nuôi tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng;

+ Tối 25/7/2020: bệnh nhân có gặp mặt anh em trong gia đình gồm N.P.N.H, L.T.A., L.T.V;

– Ngày 26/7/2020 – 29/7/2020: bệnh nhân ở nhà.

* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện

– Ngày 29/7/2020: được cách ly tại trạm Y tế Cẩm Hà

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Ăn uống bình thường.

c) Ca bệnh 549

* Thông tin chung: giới tính: nữ, tuổi: 75, Địa chỉ: Chùa Bảo Thắng – phường Sơn Phong – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 01/7/2020 đến nay: không ra khỏi chùa, ở chung phòng với cô Đ.T.C, chỉ tiếp xúc với những người sống trong chùa.

+ Có ngồi ăn chung phòng với BN 461 nhưng không nói chuyện.

+ Có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa;

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Tp Hội An, được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: khan, mệt mỏi, đau nhức toàn thân.

d) Ca bệnh 550

* Thông tin chung: giới tính: nữ, tuổi: 35, địa chỉ: Chùa Bảo Thắng – phường Sơn Phong – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Không tiếp xúc trực tiếp với BN461;

– Trong 1 tháng gần đây có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày;

– Sống chung phòng với cô V.T.H và H.T.L;

– Có tiếp xúc với 02 người : Chị L., Chị H. (Shop Bo Bo đường Lê Lợi).

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở

e) Ca bệnh 551

* Thông tin chung: giới tính: Nữ, tuổi: 55, địa chỉ: Chùa Bảo Thắng – phường Sơn Phong – TP Hội An – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với BN 461;

– Tiếp xúc với chị P., Chị N.K. ( Tam Kỳ) tập vật lý trị liệu; Chị X. ( Núi Thành), Chị L. ( An Bàng), Chị L. (Duy Xuyên)

* Quá trình đến khám, vào viện

Tình trạng hiện tại: bệnh nhân có ho, không sốt, không đau họng, không khó thở.

g) Ca bệnh 561

* Thông tin chung: B.T.H, giới tính: nữ, 36 tuổi, địa chỉ: Khu phố 5 – thị trấn Hà Lam – huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

Là con ruột của BN 522 và BN 523, nhân viên Khoa Liên chuyên khoa Mắt -TMH – RHM – TTYT Thăng Bình; chủ quán Cafe Sen Hồng, 79 Lý Tự Trọng, Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam;

– Các ngày 12/07/2020, 19/07/2020, 23/07/2020 chăm bố là BN 522 tại khoa Thận nội tiết – Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc với nhân viên căng tin, 3 điều dưỡng, 1 Bác sĩ ngày 23/07/2020;

– Hằng ngày đi làm tại Khoa Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM- TTYT Thăng Bình, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú;

– Hằng ngày khoảng 10h30 đến 11h00, đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư Hà Lam khoảng 500m);

– Mua hàng nhu yếu phẩm tại Tạp hóa Cô M. (trong chợ Hà Lam) 1-2 lần/tuần.

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 29/7/2020: khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm;

– Ngày 31/07/2020: Cách ly tại Khu cách ly tập trung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Ăn uống bình thường.

h) Ca bệnh 562

* Thông tin chung: H.T.H, giới tính: nữ, tuổi: 53, địa chỉ: thôn Nam Hà – xã Điện Trung – thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 22/07/2020 – 24/07/2020: đi cùng chồng ra Đà Nẵng thăm anh chồng và bệnh nhân ở lại chăm anh chồng là BN 436 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

– 14h ngày 24/07/2020: về nhà và không đi đâu;

– Ngày 25/07/2020: ở nhà, có người thân đến thăm;

– Ngày 26/07/2020: qua nhà chị trong xóm chơi;

– Đến ngày 28/07/2020: ghé mua thức ăn tại sạp hàng gần cây xăng Điện Trung.

* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện

– Ngày 29/7/2020: được cách ly tại Khu cách ly tập trung Điện Bàn, chiều được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam;

Tình trạng hiện tại: ho, sốt nhẹ, không khó thở.

i) Ca bệnh 563

* Thông tin chung: N.T.N.T, giới tính: nữ, tuổi: 41, Địa chỉ: thôn Châu Lâu – xã Điện Thọ – Thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

Là con gái BN 433, là dì bệnh nhân BN 521.

– Ngày 17/07/2020: cùng chồng thuê xe dịch vụ ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khoa thần kinh để đón cha ruột và mẹ ruột về tại nhà em gái ở thôn Châu Lâu, Điện Thọ;

– Ngày 19/07/2020 – 21/07/2020: hàng ngày có đi chợ nấu ăn đem qua cho ba mẹ;

– Ngày 22/07/2020: đi ăn tại quán bún trong thôn Châu Lâu, Điện Thọ, thị xã Điện Bàn;

– Ngày 25/07/2020: đi nấu đám cho nhà của một gia đình tại thôn Châu Lâu, Điện Thọ, thị xã Điện Bàn;

– Ngày 27/07/2020 – 28/07/2020: tham gia chuẩn bị nấu đám với nhóm người quen.

* Quá trình đến khám, vào viện

– Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Thị xã Điện, được lấy mẫu xét nghiệm;

Tình trạng hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.

k) Ca bệnh 564

* Thông tin chung: Đ.T.T.H, giới tính: nữ, tuổi: 19, địa chỉ: Thôn Thuận An – thị trấn Đông Phú – huyện Quế Sơn – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 10/7/2020 đến 20/7/2020: điều trị tại khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

– Lúc 17 giờ 30 ngày 20/7/2020: Ra viện về ở tại phòng trọ 49 Hàn Thuyên Quận Hải Châu Đà Nẵng cùng em họ;

– Ngày 18 giờ 00 ngày 20/7/2020: về Quế Sơn bằng xe ô tô của Chú H. cùng xóm, trên xe có tài xế và mẹ;

– Ngày 25/7/2020:

+ Đi Đà Nẵng bằng phương tiện buýt, xe xuất phát khoảng 15 giờ 30;

+ Khi đến Đà Nẵng được bạn đón đưa đến Nhà Sách 300 Lê Duẫn, Đà Nẵng,

– Sáng ngày 27/7/2020:

+ Đến bệnh viện Đà Nẵng tái khám

+ Sau đó đến Công an Quận Thanh Khê để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông và được bạn đưa chở đến địa điểm đón xe buýt để về nhà tại Quế Sơn;

– Sáng 28/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú;

* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện

– Sáng 28/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú;

– Chiều 28/7/2020: đến TYT thị trấn Đông Phú khai báo y tế;

– Ngày 29/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám và nhập viện;

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: đau đầu, không ho, không sốt, không khó thở

l) Ca bệnh 565

* Thông tin chung: L.T.N, giới tính: Nữ, tuổi: 75, địa chỉ: Thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh – Đại Lộc – tỉnh Quảng Nam.

* Thông tin dịch tễ

– Ngày 30/06/2020 – 16/07/2020: ra khám và điều trị tại khoa Nội thần kinh – bệnh viện Đà Nẵng,

– Ngày 16/07/2020: xuất viện đi Taxi về nhà, trên xe taxi còn có con gái N.T.C. và cháu ngoại T.V.L, về nhà bà ở nhà cùng con gái N.T.M, rễ P.V.T., cháu ngoại P.N.C., P.N.T., tiếp xúc với con rễ T.V.T., cháu ngoại T.V.T.

Ngoài ra không tiếp xúc với ai khác.

* Quá trình đến khám, vào viện

Ngày 30/6/2020: Đi BV ĐN nằm điều trị tại khoa nội thần kinh;

Ngày 30/7/2020: đi khai báo y tế địa phương và được đưa đi cách ly tập trung đến nay;

Tình trạng hiện tại: bệnh nhân có ho, không sốt, không đau họng, không khó thở.

 

4.2. Các biện pháp đã triển khai

– Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định;

– Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp (+) SARS-CoV-2 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định;

– Tổ chức điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định;

– Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu;

Ban Chỉ đạo thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!
 

 
 

Trả lời

Đài Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An

Giấy phép trang TTĐT: Số 09/GP-Sở TTTT do Sở Thông tin &Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2014

Số 01 A Hoàng Diệu - TP Hội An - Quảng Nam

ĐT: 0235 3861213 - Email: daittthhoian@gmail.com

Bản quyền thuộc về Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Thành phố Hội An. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Đài TT-TH Hội An (http://hoianrt.vn)

Thiết kế bởi: Đài TT - TH TP Hội An.