Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố

Vào ngày 23 và 24 tháng 7, HĐND thành phố khóa XI triệu tập kỳ họp thứ 6 để sơ kết tình hình KTXH-QPAN, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản của thành phố và báo cáo tình hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND cùng các Tổ đại biểu HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Thông báo kết quả hoạt động của HĐND tại hội nghị đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 do UBMTTQVN thành phố tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Vinh – PCT Thường trực HĐND thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 – HĐND thành phố khóa XI. Với sự chủ động, tích cực Thường trực đã tiếp tục ứng dụng CNTT phục vụ kỳ họp, đổi mới phương thức điều hành kỳ họp theo hướng tập trung, dân chủ và khoa học hơn.

Thường trực HĐND thành phố điều hành kỳ họp- Ảnh: Quốc Hải

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động giám sát chuyên đề được tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác chuẩn bị cho từng đợt giám sát đảm bảo chu đáo, kịp thời. Phương thức tiến hành giám sát từng bước được đổi mới, trong giám sát tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc theo qui định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

“Qua hoạt động giám sát đã giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND cung cấp thông tin để đại biểu HĐND đánh giá được tính khả thi của các Nghị quyết do HĐND Thành phố ban hành, đồng thời, giúp cơ quan chịu sự giám sát nhận thấy những tồn tại, hạn chế cũng như tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Sau các đợt giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đều thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan được giám sát, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định” – Ông Nguyễn Văn Vinh, cho biết.

Hiện nay, Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND Thành phố tiếp tục duy trì việc tiếp công dân vào ngày thứ ba tuần đầu tiên của tháng tại Phòng Tiếp công dân Thành phố theo Quy chế và tiếp công dân thường xuyên tại nơi làm việc. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp 22 lượt công dân, tiếp nhận 42 đơn, 1ý kiến, tăng 62,86% số lượng đơn thư, kiến nghị so với cùng kỳ năm 2017 và đã kịp thời chuyển đến UBND Thành phố, các ngành chức năng để xem xét, giải quyết.

Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc việc tổ chức phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo luật định để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua, triển khai chương trình công tác tháng đến và xem xét, quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực HĐND trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND, nhất là việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình hoặc thống nhất bổ sung công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

Thường trực HĐND Thành phố thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ;  thực hiện tốt vai trò là trung tâm điều hòa, phối hợp hoạt động đối với 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố theo luật định; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các xã, phường.,…

Các Tổ đại biểu HĐND Thành phố cũng đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo luật định, bám sát chương trình công tác để xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ. Ngoài việc tham gia các đợt giám sát do Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố hoặc Thường trực HĐND các xã, phường chủ trì, một số Tổ đại biểu đã tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát độc lập giữa 2 kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Vinh – PCT Thường trực HĐND thành phố cho biết: “Từ nay đến cuối năm 2018, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND Thành phố tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, bất thường, chuyên đề năm 2018 và Chương trình giám sát năm 2018. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố tăng cường trách nhiệm với cử tri tại khu vực được bầu, bám sát chương trình công tác của Tổ từ đầu năm để tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động độc lập của Tổ, nhất là hoạt động giám sát”.

Có thể thấy, sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động của HĐND đạt kết quả cao, có nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng bài bản, khoa học, đúng luật. Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, HĐND Thành phố đã hoàn thành chất lượng các công việc 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào ổn định tổ chức bộ máy chính quyền, thúc đẩy phát triển KT-XH thành phố./.

Quốc Hải

 

Danh mụcChưa phân loại