HĐND phường Tân An (khoá IV) tổ chức kỳ họp lần thứ 8

Trong 2 ngày 4 và 5  tháng 1 năm 2019, HĐND phường Tân An khóa IV tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Tại kỳ họp, các đại  biểu HĐND phường đã tập trung lắng nghe các báo cáo đánh giá kết quả  thực hiện KT-XH, QPAN, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường cùng các báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐND phường và kết quả tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam phường trong năm qua.

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tại Kỳ họp HĐND phường- Ảnh: Hoàng Ngân

Năm 2018, các ngành kinh tế ở Tân An đều tăng trưởng khá, đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2017. Trong đó lĩnh vực thương mại – dịch vụ – sản xuất thủ công mỹ nghệ phát triển ổn định; đời sống nhân dân nâng lên. Đến nay trên địa bàn phường có 37 homestay, 21 biệt thự du lịch và 08 khách sạn đi vào hoạt động tương đối có hiệu quả. Tổng thu ngân sách được gần 10 tỷ rưỡi đồng, đạt gần 111,5 % chỉ tiêu giao. Công tác quản lý đô thị – địa chính – xây dựng CSHT được chú trọng, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý các sai phạm đảm bảo đúng nguyên tắc; đồng thời khai thác đất tạo nguồn thu hợp lý để đầu tư các công trình phục vụ dân sinh… Hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế giáo dục… giữ vững nề nếp, đạt hiệu quả cao.

Tại kỳ họp này, nhiều đại biểu cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương; trong đó tập trung vào các lĩnh vực như trật tự đô thị môi trường, quản lý đất đai … để Tân An tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao hơn trong năm 2019. Dịp này, HĐND phường cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu giữ chức vụ do HĐND phường bầu.

                                                                             Hoàng Ngân

Danh mụcChưa phân loại